Brandveiligheid, onze prioriteit

Vermijd risico’s en plan uw aanpak

Wettelijk bent u verplicht algemene voorschriften inzake brandveiligheid te respecteren. Bijkomende eisen worden opgelegd aan woonzorgcentra, ziekenhuizen, crèches en andere vergelijkbare gebouwen.

Werden er recent verbouwingen gedaan? Is een dienst verhuisd? Kocht u extra apparatuur? Dan is het waarschijnlijk dat nieuwe gevaren ontstaan, maar laat deze risico’s u niet nekken.

Contacteer ons!

Brandpreventiedossier: verplicht én noodzakelijk

Wij zijn uw partner voor het opstellen van de nodige analyses, plannen en documentatie in verband met de brandveiligheid van uw gebouwen. We zorgen ervoor dat u wettelijk in orde bent en goed bent voorbereid op een brand. Dankzij onze 20 jaar ervaring, kennen we deze stiel tot in de puntjes.

Brandaudit

We analyseren de brandveiligheid van uw gebouwen, brengen mogelijke risico’s in kaart en formuleren voorstellen om deze aan te pakken.

Lees meer

Risicoanalyse

Op bepaalde brandrisico’s voeren we een verdere analyse uit. U krijgt onder meer informatie over de ernst van de gevolgen, de kans dat er brand ontstaat en de frequentie waarmee u blootgesteld wordt aan het risico.

Lees meer

Noodplan

Dankzij onze actiekaarten weet elk personeelslid wat zijn/haar rol is bij brand, waar de blusmiddelen hangen en waar de nooduitgangen zijn. Ook stellen we sluitende noodprocedures op.

Lees meer


Interventiedossier

De hulpdiensten gebruiken dit dossier om zich snel een beeld te vormen van uw bedrijf; waar bevinden zich de aanwezige uitgangen, compartimenten, eventuele gevaarlijke stoffen en dergelijke.

Lees meer

Evacuatieplan

Evacuatieplannen hangen intern aan de muren en informeren u en uw bezoekers over blusmiddelen, verzamelplaatsen, nooduitgangen en vluchtroutes.

Lees meer

Hulp nodig bij het opstellen van uw brandpreventiedossier?


Contacteer ons voor professioneel advies