Grondplan met levensbelangrijke informatie

Een vuur blussen voor het te groot wordt en aanwezigen zo snel mogelijk naar een veilige plaats begeleiden, kan letterlijk van levensbelang zijn. Een intern evacuatieplan toont u de aanwezige blusmiddelen en de kortste evacuatieroute bij een noodgeval. U vindt er ook noodnummers op.

Evacuatieplannen worden goed zichtbaar aan de binnenmuren gehangen. Ze zijn wettelijk verplicht voor ziekenhuizen, scholen, woonzorgcentra en openbare plaatsen. Ook bedrijven zijn verplicht evacuatieplannen op te hangen in hun gebouwen.

 

Wat houdt een evacuatieplan in?

Op een evacuatieplan vindt u onder meer:

  • Blusmiddelen
  • Verzamelplaatsen
  • Uitgangen en nooduitgangen
  • Vluchtrichting
  • Brandmelders
  • De melding ‘U bevindt zich hier’
  • De noodprocedure ‘Wat te doen bij brand’

 

Hoe kunnen wij u helpen? Laat het ons weten!