Weet u wat te doen bij een ramp?

Weten u en uw collega’s hoe te reageren op een brand, ongeval, voedselvergiftiging, bommelding of SEVESO-ramp? Welk noodnummer moet gebeld worden? Wat zijn de procedures? Wie heeft welke taak?

Duidelijke voorschriften en vastgelegde taken zorgen voor een onmisbare houvast in chaotische situaties. Een noodplan is niet alleen wettelijk verplicht, maar zorgt er ook voor dat u de gevolgen van noodsituaties tot het minimum kan beperken.

 

Wat omvat een noodplan?

Het algemene nood- en interventieplan (ANIP) dient als basis voor de verdere gedetailleerde uitwerking van de noodplanning (BNIP), om in geval van een noodsituatie zo snel mogelijk te kunnen reageren. Het omvat onder meer een antwoord op de vragen:

  • Hoe meld ik een brand, gasontsnapping of ontploffing?
  • Hoe reageer ik op een kern- of SEVESO-ongeval?
  • Wat doe ik als de elektriciteit uitvalt?
  • Wat is de taak van de evacuatiecoördinator?
  • Wat doet het evacuatieteam?

Weten dat de procedures en taken zijn uitgeschreven en gekend zijn door het personeel, zal u gemoedsrust geven.

 

Procedures voor woonzorgcentra (WZC)

Woonzorgcentra (rusthuizen) hebben nood aan specifieke procedures:

  • Wat doe ik als een bewoner verdwijnt?
  • Hoe pak ik een voedselvergiftiging aan?
  • Wat doe ik als een epidemie uitbreekt?
  • Hoe reageer ik op een busongeval met bewoners?

Voor deze en andere situaties schrijven we de procedures uit in een allesomvattend noodplan. Ook maken we alle vereiste documenten voor u in orde.
Dankzij deze informatie kan u snel en gepast reageren indien een noodsituatie zich voordoet in uw woonzorgcentrum.

 

Actiekaarten scheppen duidelijkheid

Elk personeelslid krijgt zijn eigen actiekaart. Dit geheugensteuntje is extreem waardevol bij het uitbreken van een ramp. Op de actiekaart staat de rol van de werknemer, waar de nabije blusmiddelen en nooduitgangen zich bevinden, welke noodnummers gebeld dienen te worden etc.

 

Hoe kunnen wij u helpen? Laat het ons weten!