Informeer de hulpdiensten correct!

De brandweer of interne interventieploeg heeft nood aan informatie om alle aanwezigen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Ook is dit document een onmisbaar hulpmiddel om de schade aan (nabijgelegen) gebouwen te beperken.

Wat houdt een DIP of interventiedossier in?

Het DIP is een digitaal platform waar de brandweer onmiddellijk over de eerste en de meest noodzakelijke informatie beschikt bij een interventie. Het Digitaal Interventie Plan (DIP) vereenvoudigt de uitwisseling van informatie tussen brandweer en bedrijven. Het DIP zorgt ervoor dat de brandweer zich snel kan oriënteren op de site. Het geeft zaken aan zoals: toegangen, gevaren, voorzieningen, contactpersonen, … waardoor de interventie doelgerichter kan verlopen.

Het interventiedossier is uitgebreider en geeft meer de details weer. Dit dossier dient in het bezit te zijn van het bedrijf.

  • Bluswatervoorzieningen en te verwachten brandklassen
  • Veiligheidsmaatregelen
  • Potentiële gevaren
  • Gevaarlijke stoffen
  • Compartimenteringen
  • Ingangen

We baseren ons op de aanwezige standaarden en op de eisen van de plaatselijke brandweer.

Hoe kunnen wij u helpen? Laat het ons weten!