Zorg voor een brandveilige omgeving

Als OCMW bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van onder meer de bewoners van uw rusthuis, uw personeel en alle bezoekers. Uw gebouwen dienen te voldoen aan allerlei wettelijke voorschriften, maar u wil een stapje verder gaan. Goed opgeleid personeel kan namelijk levens redden en schade beperken in geval van een brand.

 

Leer gepast reageren op een brand

Werken met honderden, misschien wel duizenden mensen vraagt uitgekiende noodprocedures en een gedegen opleiding van uw personeel.

Weten uw werknemers wat te doen bij een rookmelding? Kunnen ze een brandblusser hanteren? Kennen ze de noodnummers? Goed opgeleid personeel kan levens redden en schade beperken. Gebrek aan kennis en voorbereiding kan echter dramatisch zijn.

Tijdens onze opleidingen brandveiligheid leert u onder meer een vuur doven en een brandend persoon blussen met een blusdeken.

Lees meer over onze opleiding brandpreventie en -bestrijding


 

Snel en efficiënt evacueren

Evacuatie van een rusthuis en dagcentrum vragen een specifieke aanpak. U werkt vaak met personen die niet of slecht te been zijn. Daarnaast zijn er mogelijks bezoekers (waaronder kinderen) en stagiairs aanwezig in de gebouwen.

Tijdens onze praktische evacuatieoefeningen werken we steeds ter plaatse en oefenen we verschillende scenario’s in. Zo leert het personeel van een rusthuis bijvoorbeeld op een zelfzekere en efficiënte manier bewoners evacueren en in veiligheid brengen, nog voor de hulpdiensten ter plaatse zijn.

Lees meer over onze opleiding evacuatie


 

Sluitend brandpreventiedossier opmaken

Wettelijk bent u verplicht om verschillende documenten i.v.m. brandveiligheid in orde te maken. Daarenboven wilt u goed voorbereid zijn en niets aan het toeval overlaten.

Wij staan u graag bij. U kunt bij ons terecht voor een brandaudit, risicoanalyse, noodplan, interventiedossier en evacuatieplan. Bovendien controleren we alle keuringsdocumenten voor u.

Lees meer over het branddossier