Menselijk gedrag bij brandalarm of evacuatiealarm

Axel Evacuation, Fire safety

Weten we “wat we moeten doen”, als het brandalarm klinkt ?

Of weten we het niet ? Empirisch bewijs en onderzoek hebben beide aangetoond dat mensen de neiging hebben het brandalarm of evacuatiealarm te negeren. Er zijn verschillende redenen waarom dit kan gebeuren en vaak is het een combinatie van één of meer factoren die tot deze passiviteit leidt.

  1. Er is de veronderstelling dat het brandalarm een ​​vals alarm is en dat er geen reden is waar u zich zorgen over dient te  maken.
  2. Mensen zijn geneigd te veronderstellen dat het brandalarm wordt getest en dat ze geen actie hoeven te ondernemen.
  3. Ze worden beïnvloed door de wens om niet te worden gezien als ‘personen die overreageren’ door de evacuatie te starten, terwijl anderen hun normale werkzaamheden doen.
  4. Mensen willen hun huidige activiteit niet stoppen, of het nu een werk, een maaltijd, een film of een toneelstuk is.
  5. De medewerkers kunnen zich onzeker voelen over wat het alarm betekent en weten niet zeker of het een brand of iets anders aangeeft. Ze hebben hierover geen informatie gekregen.

De kans dat mensen proberen de feiten van zich af te schuiven voordat ze actie ondernemen om te evacueren, is zeer hoog. Op de werkplek verwijzen gebouwgebruikers meestal naar de vertrouwde patronen om informatie te zoeken. Daarom nemen ze contact op met de receptie, beveiligingspersoneel, technische dienst, de directie, enz.

Praktisch gezien hebben deze onderzoeksresultaten betrekking op procedures die op de werkplek worden uitgevoerd en deze kunnen verbeterd worden door:

  • Opstellen van brandprocedures (intern noodplan en actiekaarten)
  • Opleiding van het personeel (brand en evacuatie)
  • Evacuatieoefeningen
  • Bezoekersinformatie
  • Brandalarm testen

Alle brandprocedures in een gebouw moeten het belang benadrukken van de onmiddellijke evacuatie van het gebouw, wanneer het brandalarm voor het eerst klinkt. Vertragingen in de evacuatie, welk ook de redenen zijn, kunnen een nadelige invloed hebben op de veiligheid van de inzittenden van het gebouw. De medewerkers dienen onmiddellijk iedere activiteit te staken en zich voor te bereiden om zo vlug mogelijk te evacueren of behulpzaam te zijn bij de evacuatie

 

Neem vrijblijvend contact op

 

Deel dit bericht!