Wet lezen

Wat zegt de wet over brandpreventie op het werk?

Fons Fire safety

Met een wetsartikel en een Koninklijk Besluit worden de verplichtingen betreffende brandpreventie op arbeidsplaatsen vastgelegd. We begrijpen dat u geen tijd hebt om de wetteksten door te nemen, dus vatten we enkele belangrijke punten voor u samen.

6 thema’s van brandpreventie in de wet

In de wet wordt brandpreventie op het werk in zes thema’s onderverdeeld:

 1. Preventie van brandrisico’s
 2. Evacuatie van de aanwezigen
 3. Brandbestrijding
 4. Constructie van gebouwen
 5. Periodieke controles
 6. Opleiding van de werknemers

Voor punt 4 laat u zich bijstaan door uw architect en de brandweer. Periodieke controles van machines en installaties gebeuren door gespecialiseerde firma’s. Safety4All ondersteunt u graag op de andere punten.

Start met een risicoanalyse

Om een brandveilige werkomgeving te creëren dient u te weten of er brandrisico’s zijn, waar de eventuele risico’s zich bevinden, hoe groot de kans is dat ze zich manifesteren, wat de gevolgen kunnen zijn en hoe u ze kan uitschakelen of inperken. Dit gebeurt tijdens een brandaudit met bijhorende risicoanalyse.

Volgens de wet moet de risicoanalyse regelmatig bijgewerkt worden zodat er rekening gehouden wordt met veranderingen.

Nood aan een risicoanalyse of een update ervan? Contacteer ons vrijblijvend.

Preventiemaatregelen

Daarnaast staat in de wet dat u als werkgever een algemeen brandpreventiebeleid dient uit te stippelen. Dat komt neer op:

 1. Brand voorkomen
  U bent verplicht een brandbestrijdingsdienst op te richten, onafhankelijk van het aantal werknemers in uw onderneming. Deze dienst heeft als taak het ontstaan van een brand te vermijden, de evacuatie te vergemakkelijken en een beginnende brand te blussen of te beheersen.
 2. Veiligheid verzekeren en snel evacueren
  Uw gebouw moet voorzien zijn van een aantal evacuatiewegen, (nood-)uitgangen en evacuatieplannen.
 3. Brand vlug en efficiënt bestrijden
  U dient uitrusting te voorzien die toelaat brand te detecteren, te signaleren, te blussen, schadelijke gevolgen te beperken en de tussenkomst van de hulpdiensten te vergemakkelijken.
 4. Schadelijke gevolgen beperken
  Dit heeft betrekking op de constructie van uw gebouwen.
 5. Tussenkomt van hulpdiensten vergemakkelijken

Om dit te bereiken heeft u nood aan een interventiedossier. Dat bevat onder meer een evacuatieplan, een lijst met beschikbare beschermingsmiddelen, de locatie van elektrische installaties en de branddetectiecentrale.

Ondersteuning nodig om een goed preventiebeleid op te zetten? Contacteer ons vrijblijvend.

Intern noodplan

Elke werkgever dient een intern noodplan op te stellen waarin procedures staan met betrekking tot de taken van de brandbestrijdingsdienst, de evacuatie van personen, evacuatieoefeningen, het gebruik van beschermingsmiddelen en het informeren en opleiden van personeel.

Wij ondersteunen u bij het opstellen van uw noodplan

Opleiding en informatie van werknemers

Elke werknemer moet de kennis hebben die hem toelaat brand te vermijden, brandrisico’s te signaleren, waarschuwing te geven en te evacueren. Daarom dient u ten minste één keer per jaar een evacuatieoefening te organiseren.

Wij geven professionele opleidingen aan uw personeel.

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen over brandveiligheid? We beantwoorden ze graag.

Neem vrijblijvend contact op

Deel dit bericht!