Evacuatie niet-mobiele personen

Tips bij de evacuatie van niet-mobiele personen

Axel Evacuation

In een woonzorgcentrum en ziekenhuis zijn tientallen, soms zelfs honderden personen aanwezig die niet-mobiel of slecht te been zijn. De evacuatie van deze mensen vraagt dus een goede voorbereiding en efficiënte aanpak. In deze blog vindt u tal van praktische adviezen.

De evacuatie van een rust- of ziekenhuis vraagt meer organisatie, dan de evacuatie van een kantoorgebouw met uitsluitend mobiele werknemers. De voorbereiding van de patiënt of bewoner vraagt tijd: beademing loskoppelen, apparatuur verwijderen, uit bed halen etc. Bovendien verplaatsen bejaarden en patiënten zich doorgaans traag.

Om de evacuatie bij brand toch efficiënt te laten verlopen, oefent u de mogelijke scenario’s best regelmatig in. Onderstaande tips kunnen u daarbij helpen:

  1. Gericht evacueren

Evacueer eerst de personen die aanwezig zijn in de ruimte waar het brandt. Mensen in aanpalende kamers dienen hun deur gesloten te houden. Een brandvrije deur houdt het vuur doorgaans 30 minuten tegen. Sommige deuren – die meestal in de gangen geplaatst worden – houden de brand zelfs 60 minuten tegen.

Ook in aanpalende gangen en verdiepingen houden de aanwezigen de deuren gesloten. Zodoende zijn zij veilig tot de brandweer ter plekke is.

  1. Niet-mobiele personen verplaatsen

Bejaarden en ziekenhuispatiënten zijn vaak niet of weinig mobiel. Zij hebben hulp nodig van de verpleging of andere leden van het evacuatieteam om naar een veilige zone te worden gebracht.

U kunt een matras of laken gebruiken om niet-mobiele personen uit bed te halen. Het is vaak handiger om ze over de grond te verplaatsen, dan ze in een rolstoel te zetten.

Bij een brandmelding mag u de liften niet gebruiken. Vermijd trappen zo veel mogelijk. Gebruik, indien nodig, een evacuatiestoel.

  1. Compartimentering biedt tijd

Loods minder mobiele personen in eerste instantie naar een naburig compartiment (op dezelfde verdieping) dat wordt afgesloten door branddeuren. U hoeft hen niet meteen naar buiten te evacueren. Dankzij de brandvrije deuren zijn ze tijdelijk veilig.

  1. Hulpmiddelen voor mensen met een beperking

Om de evacuatie van personen met een beperking (motorisch, visueel, auditief, cognitief…) te vereenvoudigen, kunt u tal van hulpmiddelen voorzien. Enkele voorbeelden:

  • Goed bereikbare knoppen en schakelaars
  • Visuele alarmen
  • Heldere en precieze signalisatie
  • Tactiele markeringen
  • Eenvoudige evacuatiewegen met doorlopende leuningen
  • Evacuatiestoelen

Dankzij training kan u de tijd die u nodig hebt om personen met een beperkte mobiliteit te evacueren drastisch verminderen. Organiseer jaarlijks evacuatieoefeningen en herhaal de procedures regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks) op beperkte schaal. Zo wordt het een routine voor het personeel en zullen ze efficiënt en correct kunnen reageren als er brand uitbreekt.

Safety4All ondersteunt u hier graag bij.

Contacteer ons voor een op-maat-gemaakt aanbod

Deel dit bericht!