Brand blussen

Hoe gebruik ik een brandblusser?

Axel Fire safety

Er hangen tal van brandblustoestellen in uw werk- en misschien zelfs woonomgeving. Er zijn ook brandblussers in de openbare gebouwen die u bezoekt en de auto’s waarmee u rijdt. Dat is verplicht en noodzakelijk. Maar hoe werken die handblussers eigenlijk? U komt het hier te weten.

U gebruikt een brandblusser als volgt:

  1. Verwijder de veiligheidspin (borgpen)

De veiligheidspin zorgt ervoor dat de brandblusser niet per ongeluk kan afgaan. Trek hem uit het handvat om te blussen.

  1. Test het toestel

Test de blusser door de slang op de grond te richten en de knijper kort in te drukken.

  1. Kies een goede positie

Een brand blust u steeds vanop een veilige afstand. Doorgaans is dat 4 tot 6 meter. Ga zo dicht mogelijk bij een deur staan, zodat u snel kan vertrekken als u het vuur niet gedoofd krijgt.

Buiten blust u altijd met de wind mee.

  1. Ga gericht te werk

Richt de blusslang op de basis (onderkant) van de vlammen. Druk de knijper volledig in. Blus van links naar rechts en neem uw tijd. Pas als de vlammen links volledig weg zijn, schuift u wat op naar het midden. Blus lang genoeg na, zodat het vuur niet opnieuw opflakkert. U kunt 30 tot 40 sec blussen met een handblusser. Dat is lang genoeg voor een klein vuur.

  1. Controleer of de brand uit is

Blus het toestel leeg. Ga na of het vuur volledig gedoofd is. Loop achterwaarts naar de deur, terwijl u het vuur in de gaten blijft houden. Verwittig de brandweer. Haal een tweede blustoestel om te gebruiken als de brand opnieuw zou opflakkeren.

  1. Hou het veilig

Enkel beginnende branden, zonder gloed of rookontwikkeling, kan u zelf proberen te blussen. Al de rest laat u over aan de professionals van de brandweer. Breng uzelf zeker niet in gevaar.

 

Tijdens onze trainingen over brandveiligheid krijgt u de kans om zelf een brand te blussen. U kan meerdere keren proberen tot u de techniek onder de knie heeft.

Onze cursisten vinden dit steeds enorm leerrijk. Na de workshop voelen ze zich gerust(er) en zelfzeker, omdat ze een brand kunnen inschatten en – indien nodig – kunnen bestrijden.

Wil u het zelf eens proberen? Ik hoor het graag.

Contacteer ons

Deel dit bericht!